Allergisymptomer

Typiske symptomer på allergi viser sig ofte at være røde kløende øjne der løber i vand. Derudover oplever mange, at allergisymptomer viser sig som udtalt nysen, tæthed i næsen og løbende næse. I nogle tilfælde kan allergiske reaktioner være hoste, kløende gane og irritation ud i ørene og ned i halsen. Allergi kan tilmed forværre astma og vise sig som allergisk astma.

Ved symptomer på allergi udføres en såkaldt priktest og i nogle tilfælde også en lungefunktionsprøve (spirometri).

Priktest

Ved priktest laves der et lille prik i huden med lidt væske indeholdende forskellige stoffer, der kan fremprovokere en reaktion fra kroppens immunforsvar.

Undersøgelsen indeholder test af birk, græs, hund, kat, støvmider og svampesporer. Er du allergisk over for et eller flere af de omtalte stoffer, vil du slå ud på huden som tegn på kraftig reaktion fra kroppens immunforsvar.

Allergitestning kan også foretages ved en blodprøve hos egen læge.

Pusteprøve (spirometri)

Der skal pustes hårdt i et lille apparat med al den kraft man kan til lungerne føles helt tømt for luft. 

  • Prøven giver svar på om lungefunktionen er normal og om der kan være mistanke om astma.
  • Prøven foretages efter nøje instruktion af en assistent.

Ved mistanke om lungefunktionspåvirkning kan yderligere undersøgelser komme på tale via egen læge eller lungeklinikken.

 

Priktest