Nedsat hørelse

Nedsat hørelse kan skyldes mange ting og skal vurderes sammen med øvrige symptomer. 

Hvis man har problemer med at høre, kan man uden henvisning kontakte en ørelæge. 

Ørelægen kan ved at undersøge øret og ved høretest finde årsagen til hørenedsættelsen. Lægen kan herefter som regel foreslå én eller i nogle tilfælde flere behandlingsmuligheder.

Nedsat hørelse kan enten være midlertidig eller kronisk, det vil sige permanent. For eksempel kan man forbigående have nedsat hørelse, når man er forkølet, fordi det eustatiske rør lukkes til så der dannes undertryk i mellemøret. 

Børn

Den hyppigste årsag til hørenedsættelse hos børn er væske i mellemøret. Tilstanden er som regel forbigående og kan ved længere varighed behandles med trommehindedræn.

Ældre

Aldersbetinget hørenedsættelse er den hyppigste årsag til nedsat hørelse hos ældre.

Årsager til nedsat hørelse:

 • Aflukning af øregangen af ørevoks eller fremmedlegeme
 • Forsnævret øregang som for eksempel ved øregangsbetændelse
 • Hul i trommehinden
 • For slap eller for stiv trommehinde
 • Væske eller kraftigt undertryk i mellemøret. Ses ofte hos børn i vuggestue-, eller børnehavealderen
 • Manglende dele af de tre mellemøreknogler som følge af for eksempel kronisk mellemørebetændelse
 • Forkalkninger i mellemøret som for eksempel ved otosclerose
 • Lidelser i øresneglen. For eksempel efter støjskader, aldersbetingede eller arvelige lidelser.
 • Menieres sygdom samt andre sjældnere årsager ofte kender man ikke årsagen til lidelser i øresneglen.
 • Lidelser i hjernen, for eksempel åreforkalkning

 

Høreprøve:

Skal du bruge høreapparat?

Har ørelægen konstateret, at du har nedsat hørelse og vil have gavn af et høreapparat, kan du vælge:

 • At få et gratis høreapparat fra det offentlige via deres audiologiske afdeling.
 • At få tilskud til at købe et høreapparat hos en godkendt privat forhandler.

 Vi gør opmærksom på, at du som patient i klinikken er fuldstændig fri til at vælge mellem de offentlige og private muligheder for at få et høreapparat.
 
Har du tidligere fået et høreapparat fra det offentlige eller med offentligt tilskud, skal der gå mindst fire år før du kan få et nyt.
Er du høreapparatsbruger og det er tid til at få et nyt, og du er blevet behandlet i privat regi, er det ikke nødvendigt med en henvisning fra ørelægen først. Da kontaktes blot en privat udbyder.

Gode links:

Pjecen fra Sundhedsstyrelsen

Høreapperat til voksne 

Ventetid på høreapparatbehandling

Mit sygehusvalg.